de ce noi ?

-Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii;
-Evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori;
-Elaborarea balantei de verificare lunara;
-Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si Cartea Mare;
-Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
-Intocmirea ordinelor de plata pentru profit/venit si TVA
-Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
-Intocmirea verificarea si certificarea bilantului contabil;
-Asistenta contabila;
-Asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale;
-Refacerea evidentei contabile;
-Intocmirea dosarelor de credite/leasing;
-Obtinere certificate fiscale/constatoare;
-Certificarea declaraţiilor fiscale, in conditiile legii;
-Asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
-Asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
-Asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
-Asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
-obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei;
-conceperea si redactarea actului constitutiv;
-concepere si redactare contract de comodat /inchiriere;
-constituirea dosarului de Registrul Comertului;
-consultanta legata de vectorul fiscal;
-inregistrare in scopuri de TVA, Registrul Operatorilor Intracomunitari;
-consultanta privind contabilitatea primara si de gestiune specifica domeniului de activitate;
-Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca, a actelor aditionale sau altor operatiuni la ITM (Revisal);
-Intocmirea dosarelor de personal, a regulamentului intern si a contractului colectiv la nivel de unitate (pentru societati cu un numar de salariati >20);
-Preluarea pontajelor pentru intocmirea statelor de salarii;
-Asistare si reprezentare in fata controalelor Inspectoratului Teritorial de Munca;
-Administrarea dosarelor de personal;
-Certificari bilanturi in urma verificarii balantei contabile semestriale/anuale si a inventarierii patrimoniului
-Intocmirea rapoartelor de expertiza extrajudiciara contabila necesara la ONRC sau la alte institutii/persoane fizice
-Intocmirea rapoartelor de expertiza judiciara dispuse de organele judiciare in conditiile prevazute de lege.

Clientii nostri

partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners