Analiz Comparativa PFA Microintreprindere. Regulile din noul cod fiscal

Vrâncenii care obţin venituri din activităţi independente sau profesii libere trebuie să plătească noi obligaţii fiscale din acest an. Noul Cod Fiscal aduce o serie de modificări la impozitarea PFA-urilor şi microîntreprinderilor, în defavoarea primei categorii. Regulile noi sunt favorabile societăţilor comerciale, în special celor funcţionează ca microîntreprinderi.
Expertul contabil focșănean Mirela Lupu spune că, potrivit ultimelor modificări, cea mai uşoară formă de organizare, PFA-ul, a devenit mai împovărător fiscal decât o societate. Avantajul unei microîntreprinderi este că poate plăti un impozit pe venit mai mic, în funcție de numărul de angajați cu normă întreagă. Impozitul este de 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv; creşte la 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat şi ajunge la 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi. Aceste cote de impozit se aplică asupra veniturilor obţinute de societate. „Micșorarea cotei de impozitare a dividentelor obținute face ca o microîntreprindere să devină foarte atractivă, noile cote fiind de 5 % pentru anul 2016 (și suplimentar 5,5 % contribuția de sănătate pentru persoanele fizice neasigurate in sistemul public de sănătate). În anul 2016, potrivit art. 176, alin. (7) din noul Cod Fiscal, persoanele care realizează venituri din dividende nu vor datora contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă vor realiza concomitent venituri din: salarii, pensii, activităţi independente, asocierea cu o persoană juridică – contribuabil potrivit Titlulul II sau III din Codul Fiscal rescris, activităţi agricole, indemnizaţii de şomaj, indemnizații pentru creşterea copilului, ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale“ , a arătat expertul contabil Mirela Lupu. Din 2017, impozitul va fi de 5 %, la care se adaugă 5,5% contribuție la sănătate.

Ce contribuţie plăteşti pentru pensii

Activitatea unui PFA a devenit nerentabilă dacă sumele nete obţinute lunar depăşesc o treime din salariul mediu brut pe economie, respectiv 938 lei. Dacă veniturile nete ale unei persoane care desfăşoară activităţi independente depăşesc această limită minimă, se vor plăti contribuţii individuale de 10,5% la bugetul de pensii. Expertul Mirela Lupu a explicat că dacă persoana fizică dorește să beneficieze de un stagiu complet va achita opțional și contribuția de 15,8 %, contribuția angajatorului.

„Față de prevederile anterioare, persoanele fizice care erau salariate nu aveau obligația plății cotei de CAS. De asemenea, pentru plăți anticipate, baza de calcul a contributiei la pensii este decisă de persoana fizica şi aceasta nu poate să fie mai mică decât 35% din salariul mediu pe economie, de obicei se alege salariul mediu pe economie, şi nici mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie. Dacă luăm în considerare câştigul salarial mediu brut pentru anul 2016 contribuţia anuală, minimă anticipată, datorată la pensii va fi de 1.176 de lei“
, a arătat expertul contabil Mirela Lupu.
Dacă o persoană vrea un stagiu complet de cotizare, contribuţia lunară minimă anticipată va fi de 247 lei. Contribuţia anuală ajunge la 2964 lei.
Alte reguli noi la care trebuie să fie atentă o persoană care are PFA sunt cele referitoare la aplicarea prevederilor unei activități independente.
„Dacă PFA-ul nu poate face dovada că îndeplinește minim 4 criterii riscă astfel ca veniturile să fie reîncadrate ca venituri dependente, cu plata obligațiilor fiscale aferente salariilor. De exemplu, dacă ANAF-ul va considera activitatea pe PFA ca şi activitate de natură salarială, va calcula debite restante şi penalităţi. De știut că persoana fizică răspunde cu propriul patrimoniu în cazul în care ANAF-ul sau orice alt terț solicită daune PFA-ului“
, a explicat expertul contabil Mirela Lupu.

Exemplu de calcul PFA versus microîntreprindere

O simulare realizată de expertul contabil Mirela Lupu arată că microîntreprinderea este mult mai convenabilă când veniturile nete depăşesc nivelul de o mie lei lunar. Simularea taxelor a fost făcută pentru veniturile unui PFA în cuantum de 5000 lei/lună şi cheltuieli deductibile de 2000 lei, neplătitoare de TVA. Un PFA cu datele de mai sus pentru a-i rămâne 24480 lei trebuie să plătească sub formă de taxe și impozite suma de 11520 lei, pe când, aceeași persoană fizică, administrator de societate comercială micro va avea de plătit către stat suma de 5391 lei (la jumătate față de PFA), rămânându-i în mână suma de 30609 lei

. „Dacă persoana fizică se angajează pe sine cu un salariu brut de 1250 lei/lună, normă întreagă, va obține atât venituri salariale cât și dividente în sumă totală de 26667 lei și va plăti către stat suma de 10533 lei și va beneficia de un stagiu complet la pensii“ 
, a explicat expertul contabil Mirela Lupu. De asemenea, societatea comercială va avea obligația să încheie un contract de prestări servicii cu un contabil autorizat/expert contabil membru C.E.C.C.A.R.

Expertul contabil Mirela Lupu oferă consultanță gratuită pe bază de programare în fiecare zi de vineri de la începutul lunii. Programările pot fi realizate la tel: 0337.105.889 sau adresa de e-mail mirela@contabilitatefocsani.ro. Sediul este în Focșani, Str. Tinereții nr. 3, ap. 4, parter, iar site-ul www.contabilitatefocsani.ro .

Criteriile care trebuie respectate pentru ca activitatea să fie considerată independentă:
– persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru;
– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi;
– riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea;
– activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară;
– activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii;
– persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective;
– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii;

Impozitarea microîntreprinderilor

Conform noului Cod Fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6),
b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. ( n.r. 452.450,00 lei)
d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în Registrul Comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Conform acestei prevederi o microîntreprindere poate fi orice activitatea mai puţin:
– Activitățile în domeniul bancar;
– Activitățile în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
– Activităţile în domeniul jocurilor de noroc;
– Activităţile de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor natural).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *