Despre noi

Un cumul de factori determinati precum: globalizarea schimburilor economice si libera circulatie a marfurilor si serviciilor, eliminarea barierelor comerciale si vamale nationale, cresterea importantei pietelor financiare, evolutia fara precedent a tehnologiei informatiei sau diversificarea si aprofundarea tehnicilor de promovare au dus la schimbarea si la evolutia mediului economic fara precedent.

Serviciile financiar-contabile nu mai reprezinta o simpla prelucrare de documente contabile. Serviciile prestate trebuie sa livreze solutii pentru imbunatatirea performantelor afacerii clientilor.

Asa a luat nastere acest proiect. Serviciile noastre se adreseaza tuturor firmelor si obiectivul nostru este sa asiguram servicii profesionale de calitate.

Suntem o echipa tanara formata din specialisti in domeniul financiar-contabil si resurse umane orientati sa venim in sprijinul clientilor cu cele mai bune solutii legale.

Cabinetul nostru este membru CECCAR din anul 2008 si membru camera consultantilor fiscali CCF din anul 2014.

Cabinetul este condus de expert contabil judiciar Ec. Mirela LUPU.


-Inregistrarea documentelor primare in conformitate cu normele legale in vigoare si principiilor contabilitatii;
-Evidenta analitica si sintetica, clienti, furnizori;
-Elaborarea balantei de verificare lunara;
-Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si Cartea Mare;
-Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia in vigoare;
-Intocmirea ordinelor de plata pentru profit/venit si TVA
-Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
-Intocmirea verificarea si certificarea bilantului contabil;
-Asistenta contabila;
-Asistare si reprezentare in fata controalelor fiscale;
-Refacerea evidentei contabile;
-Intocmirea dosarelor de credite/leasing;
-Obtinere certificate fiscale/constatoare;
-Certificarea declaraţiilor fiscale, in conditiile legii;
-Asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
-Asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
-Asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
-Asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
-obtinerea dovezii privind disponibilitatea si a rezervarii firmei;
-conceperea si redactarea actului constitutiv;
-concepere si redactare contract de comodat /inchiriere;
-constituirea dosarului de Registrul Comertului;
-consultanta legata de vectorul fiscal;
-inregistrare in scopuri de TVA, Registrul Operatorilor Intracomunitari;
-consultanta privind contabilitatea primara si de gestiune specifica domeniului de activitate;
-Intocmirea si inregistrarea contractelor de munca, a actelor aditionale sau altor operatiuni la ITM (Revisal);
-Intocmirea dosarelor de personal, a regulamentului intern si a contractului colectiv la nivel de unitate (pentru societati cu un numar de salariati >20);
-Preluarea pontajelor pentru intocmirea statelor de salarii;
-Asistare si reprezentare in fata controalelor Inspectoratului Teritorial de Munca;
-Administrarea dosarelor de personal;
-Certificari bilanturi in urma verificarii balantei contabile semestriale/anuale si a inventarierii patrimoniului
-Intocmirea rapoartelor de expertiza extrajudiciara contabila necesara la ONRC sau la alte institutii/persoane fizice
-Intocmirea rapoartelor de expertiza judiciara dispuse de organele judiciare in conditiile prevazute de lege.