Ec. expert contabil focșănean Mirela Lupu prezintă în ZdV modificări fiscale cu impact după data de 1 iunie 2022

Economistul expert contabil Mirela Lupu conduce cabinetul de contabilitate Consadvice Account SRL Focșani, Str Tinereții nr 3 și oferă consultanță fiscală și financiară cu programare la mirela@contabilitatefocsani.ro.
  1. Modalitatea de majorare a salariului minim pe economie cu suma de 200 lei, neimpozabili, începând cu 1 iunie 2022.

În data de 18.05.2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență 67 ca urmare a scăderii nivelului de trai a populației datorat de  creșterile  succesive a carburanților, energiei și alimentelor.

Actul normativ prevede că angajatorii pot majora salariile minime pe economie (2550 lei) cu suma de 200 lei (până la nivelul de 2750 lei) pentru salariații existenți  , sumă la care nu se reține nici impozit pe venit și nici contribuțiiScutirea   se aplică doar pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022.

Facilitatea fiscală  se aplică doar salariaților cu contract de muncă cu normă întreagă la locul unde au funcția de bază.

Măsura nu este obligatorie ci opțională.

În cazul persoanelor nou angajate după data de 1 iunie 2022 nivelul salariului minim brut lunar va fi de 2750 lei.

Măsura nu se aplică pentru personalul salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea salariului se înregistrează și se transmite în registrul electronic Revisal în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificărilor.

Recomand angajatorilor să nu  întocmească decizii colective  ci acte adiționale pentru ca acordul să fie bilateral,  negocierea de ambele părți fiind de necontestat.

În concluzie, scutirea de taxe este valabilă doar salariațiilor care au salariul minim pe economie – 2550 lei. Nu știm ce se va întîmpla cu aceste venituri după data de 1 ianuarie 2023, dacă măsura nu se va prelungi, salariații vor primi salariile mai mici cu contravaloarea contribuțiilor pentru suma de 200 lei.

2. Obligativitatea furnizorilor de servicii poștale de a raporta către organele fiscale date despre trimiterile poștale cu ramburs.

 În scopul combaterii evaziunii fiscale din domeniul comerțului online furnizorii de servicii poștale sunt obligați să raporteze lunar organelor fiscale informații referitoare la trimiterile poștale pentru care destinatarul achită expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, contravaloarea bunului livrat- ramburs.

3. Majorarea salariului minim brut pentru salariații din industria alimentară si agricultură

În data de 17 mai s-a publicat în MO Legea 135/2022 care stabilește majorarea salariului brut de la 2550 lei la 3000 lei pentru acei salariați care își desfășoară activitatea înindustria alimentară si agricultură.

 

Domeniile vizate sunt:

    • angajatorii care desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN:
    • 1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe 011 – Cultivarea plantelor nepermanente;012 – Cultivarea plantelor din culturi permanente;013 – Cultivarea plantelor pentru înmulțire;014 – Creșterea animalelor;015 – Activități în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creșterea animalelor);016 – Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;
    • 2. cod CAEN 10: Industria alimentară;

Facilitatea constă în scutirea de CASS -10 %; impozitul  pe venitul din salarii-10% și reducerea CAS cu 3,75% pentru salariile cuprinse între 3000 lei și 30000 lei. Salariații vor fi în continuare asigurați în sistemele naționale de sănătate și pensii.

Angajatorii pentru a putea beneficia de facilități trebuie să întrunească condiția ca cifra de afaceri în domeniile menționate mai sus să fie în limita a cel puțin 80% din cifra totală de afaceri pentru anul în curs.

Măsura este valabilă în perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028

Mirela Lupu conduce cabinetul de contabilitate Consadvice Account SRL Focșani, Str.Tinereții nr. 3 și oferă consultanță fiscală și financiară cu programare la  mirela@contabilitatefocsani.ro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *