Evidență contabilă și fiscală

 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității;
 • Evidența analitică și sintetică, clienți, furnizori;
 • Elaborarea balanței de verificare lunară;
 • Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA și Cartea Mare;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare;
 • Întocmirea ordinelor de plată pentru profit/venit și TVA
 • Întocmirea altor situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare;
 • Întocmirea verificarea și certificarea bilanțului contabil;
 • Asistență contabilă;
 • Asistare și reprezentare în fața controalelor fiscale;
 • Refacerea evidenței contabile;
 • Întocmirea dosarelor de credite/leasing;
 • Obținere certificate fiscale/constatoare;
 • Certificarea declaraţiilor fiscale, în condițiile legii;
 • Asistență și servicii pe probleme de procedură fiscală;
 • Asistență privind întocmirea documentației pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrative fiscale;
 • Asistență și reprezentare în fața organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistență de specialitate pe parcursul derulării inspecției fiscale;
 • Asistență privind creanțele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
Vei face economii

Vei face economii prin eliminarea cheltuielilor implicate de angajarea cu contract individual de muncă.

Vei beneficia de experiență

Vei beneficia de experiență dobândită în practică contabilă aplicată de expertul contabil pe o varietate mare de activități și situații economice.

Asigurarea continuității

Nu vei risca să rămâi fără contabil în momentele delicate (demisii, concedii medicale, concedii de odihnă, etc.).

Vei elimina costurile

Vei elimina costurile de achiziții a tokenului pentru semnarea obligatorie a documentelor în relația cu ANAF.