Expert contabil: Un inventar al modificărilor fiscale anunțate de la 1 ianuarie 2018

Mirela Lupu, expert contabil, inventariază pentru Startupcafe.ro câteva modificări importante propuse proiectul pentru codul fiscal 2018 așa cum au fost acestea anunțate de ministerul finanțelor. Proiectul ce conține modificările a fost publicat pe website-ul ministerului de finanțe și conține prevederi cu impact atât asupra firmelor și PFA cât și în ce privește impozitul pe veniturile persoanelor fizice.

Anul 2017 a fost și încă este, pentru mediul de afaceri, încărcat din punct de vedere fiscal prin majorări de taxe și impozite de la plata contribuțiilor suplimentare pentru contractele part-time ori split TVA, până la creșterea salariului minim brut pe economie anunțat de Ministerul Muncii pentru anul 2018.

Urmare a ultimelor declarații publice ale prim-ministrului, se vehiculează că aplicarea split TVA-ului va fi doar pentru acele societăți care lucrează cu statul; Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA este deocamdată în vigoare, cu o grămadă de necunoscute.

Cum nu erau de ajuns atâtea modificări pe pagina ministerului de finanțe tocmai a fost publicat proiectul de lege pentru modificarea Codului Fiscal 2018, care va aduce noi reguli fiscale de la 1 ianuarie 2018, motiv de bucurie pentru unii, de tristețe pentru alții, dar cu siguranță va simplica sistemul fiscal din România prin reducerea fiscalității.

Concomitent, Ministerul Muncii anunță modificarea salariului minim pe economie începând de anul viitor de la 1450 cât este în prezent la 1900 lei/lunăMăsura va conduce atât la creșterea sumelor de bani primite de către zilieri cât și a punctului de amendă de circulație.

Noile modificări ale Codului Fiscal vor influența atât societățile comerciale cât și PFA-urile.

Voi sintetiza câteva din aceste modificări care, așa cum suntem obișnuiți, nu vor rămâne probabil în forma actuală și, în zilele următoare, vom asista, probabil, la o serie de discuții pe această temă.

 • Impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Conform noilor propuneri, încadrarea firmei ca microîntreprindere nu va mai lua în considerare plafonul de până în 500 000 euro pentru cifra de afaceri, așa cum este acum;
 • încadrarea se va face după veniturile totale și anume, acele societăți care la 31.12.2017 au venituri sub 1.000.000 euro vor deveni microîntreprinderi de la 01.01.2018, păstrându-se condiția cotei de 1% sau 3% indiferent dacă au sau nu salariați cu normă întreagă.

Conform art 52 (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.

Atenție! se vorbește despre venituri totale și nu cifra de afaceri așa cum este în prezent.

Au fost eliminate excepțiile, nu va mai avea importanță dacă societatea are activitate de consultanță, capitalul social majorat ( la 45000 lei) sau dacă desfășoară activități bancare, jocuri de noroc, asigurări…

 • Impozitul pe venit. Proiectul de modificare propune o micșorare a impozitului pe venit de la 16% cât este în prezent la 10% începând cu 01.01.2018 conf art 64 pentru următoarele categorii de persoane/venituri:
  • activități independente,
  • salarii și asimilate salariilor,
  • cedarea folosinței bunurilor,
  • investiții,
  • pensii,
  • activități agricole,
  • silvicultură și piscicultură,
  • premii,
  • alte surse.
 • Pentru impozitul reținut la sursă în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală (conf. art 72 alin 2) acesta va scădea de la 10% la 7% dacă nu există opțiunea de impozit final.
  • Dacă există opțiunea de a se calcula impozitul final conf articolului 73, alineatul (2) atunci acesta se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut. ”
 • Impozitul pe salarii. Se vor modifica deducerile personale acordate salariaților. Potrivit articolul 77, alineatele (2)și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: “(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
  • (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;
  • (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei;
  • (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei;
  • (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;
  • (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere –1.310 lei.
  • Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc conform unui tabel.
  • Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.
  • Se va majora și plafonul veniturilor realizate de persoanele aflate în întreținere de la 300 lei lunar cât este în prezent conf art 77 alin 3) la maxim 510 lei de la 01 ianuarie 2018.
 • Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Numărul contribuțiilor va scădea la 3:
  • contribuția pentru pensie (CAS) – plătită pentru salariat,
  • contribuția pentru sănătate (CASS) – plătită pentru salariat,
  • contribuția asiguratoare pentru muncă – suportată de angajator.

Art. 138 se va modifică și va avea următorul cuprins:

” Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

b) 4 % datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

c) 8 % datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă şi altor condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.”

Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:

Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri lunare, cumulate cel puțin egale cu salariulde bază minim brut pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 și 671;

b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;

e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;

f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116 .

(3) Prevederile alin. (1) și (2) sunt aplicabile şi în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

Art 156 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.”

Se va adăuga un nou capitol în Codul Fiscal (2201): Contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Noua contribuție se datorează pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, definite la art. 76, acordate de către contribuabilii prevăzuţi la art. 2201 lit.a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute la art. 2201 lit.b) și va fi de 2,25% aplicat la veniturile brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

În cuprinsul articolului se detaliază toate veniturile la care se aplică noua taxă.

Sursă: https://www.startupcafe.ro/afaceri/proiect-cod-fiscal-2018.htm

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *