Expertul contabil Mirela Lupu: Cum reduci riscul unui control de la Finanțe

Firmele își pot îmbunătăți punctajul în analiza de risc realizată de inspectorii fiscali dacă declarațiile fiscale sunt certificate de un consultant fiscal. Termenul pentru depunerea formularului 101 de către societățile plătitoare de impozit pe profit este 27 martie iar finanțiștii au anunțat deja că din luna aprilie vor urma verificări ale legalității și conformității declarațiilor fiscale. Expertul contabil Mirela Lupu a arătat că unul dintre criteriile de evaluare în analiza de risc realizată de Fisc este certificarea declarațiilor fiscale de către un consultant fiscal. Practic, avizul consultantului reduce riscul ca o firmă să fie verificată de către inspectorii fiscali. „Puțini știu că, potrivit Codului de Procedură Fiscală, Legea 207/2015, art 104 alin (6) Certificarea declarației fiscale de către un consultant fiscal reprezintă un criteriu de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal central în scopul selectării contribuabililor/plătitorilor pentru inspecția fiscală. Sfatul este ca agenții economici, pentru a-și îmbunătăți criteriile de evaluare în analiza de risc efectuată de organul fiscal, să își încheie din timp contracte cu consultanți fiscali activi în vederea certificării declarațiilor fiscale”, ne-a spus Mirela Lupu.
Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că, începând cu luna aprilie, vor fi inițiate acțiuni de control fiscal dedicate „verificării legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității stabilirii bazelor de impozitare pentru taxa pe valoarea adăugată și în special a impozitul pe profit aferent anului 2016,  pentru toate categoriile de contribuabili mari, mijlocii și mici, din toate domeniile de activitate economică, inclusiv cel financiar-bancar, pentru care termenul de depunere a Declarației 101 privind impozitul pe profit datorat pe anul 2016, este data de 27 martie 2017”.
Comunicatul Fiscului precizează că acțiunile de control vor fi realizate exclusiv în raport de rezultatele obținute în urma unei ample analize de risc. „În eventualitatea în care, ca urmare a analizei, vor fi constatate neconcordanțe între datele raportate de contribuabili și cele deținute de administrația fiscală, contribuabilii încadrați în categoria de risc fiscal mare vor face în viitorul imediat obiectul unor controale fiscale. În spiritul transparenței, A.N.A.F informează contribuabilii cu privire la acțiunile pe care urmează să le desfășoare și le reamintește că au obligația de a declara toate achizițiile și vânzările și de a  deduce, atât în scopul impozitului pe profit cât și al TVA, numai acele sume aferente tranzacțiilor la care au dreptul conform normelor legale. Scopul este acela de a permite contribuabililor luarea de măsuri pentru depunerea tuturor declarațiilor la termenele legale, precum și a celor nedepuse sau a celor rectificative, după caz, și totodată ca, în situația unui eventual control, să aibă timp să pregătească documentele contabile și fiscale necesare efectuării acestuia”, precizează ANAF.
Mirela Lupu poate fi contactată prin e-mail la adresa mirela@contabilitatefocsani.ro sau la telefon 0722595776.

Sursă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2017/03/21/expertul-contabil-mirela-lupu-cum-reduci-riscul-unui-control-de-la-finante/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *