Expertul contabil Mirela Lupu îți spune cum să plătești taxele locale dacă ai un PFA sau SRL în locuință

Focșănenii care au o societate comercială sau un PFA înregistrate în apartament sau casă trebuie să evalueze cum vor să își declare locuința pentru a nu plăti un impozit foarte mare către bugetul local. Din acest an a intrat în vigoare regula potrivit căreia impozitarea locuințelor se face în funcție de destinația acesteia, respectiv dacă este folosită în scopul obținerii de venituri. Până acum, o firmă care avea sediul într-un apartament închiriat sau luat în comodat, putea plăti un impozit ca orice persoană fizică iar ulterior aceste cheltuieli erau deduse. Acest lucru nu mai este posibil din acest an. Mai mult, sumele de plată în cazul în care locuința nu este folosită în scop rezidențial sunt foarte mari.
În cazul unei persoane care folosește apartamentul în scop rezidențial, la Focșani se aplică o cotă de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă, ajustată cu coeficientul de corecție ținând cont de zona în care se află locuința. În schimb, pentru același apartament, dacă acolo este sediul unei firme sau al unui PFA, cota de impozitare este de 0,5% aplicată valorii impozabile, adică de cinci ori mai mare. Iar valoarea impozabilă în acest din urmă caz se stabilește diferit de cea a locuințelor rezidențiale ale persoanelor fizice.
În unele cazuri ar fi chiar mai rentabil ca aceste cheltuieli cu impozitele locale să nu mai fie trecute pe firmă sau PFA. „Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este următoarea: valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință; valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință”, se arată în Hotărârea Consiliului Local Focșani prin care au fost stabilite taxele și impozitele locale din 2016.

Rezidențial sau nerezidențial

Consultantul fiscal Mirela Lupu ne-a spus că persoanele care au un PFA sau societate acasă trebuie, în primul rând, să evalueze corect destinația locuinței. Conform proiectului normelor de aplicare ale Codului Fiscal, nepublicate încă în Monitorul Oficial, pentru clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul nu se majorează.
Conform noului Cod Fiscal, clădirea rezidențială este construcția alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii. În schimb, noul Cod Fiscal nu detaliază definiția clădirilor nerezidențiale, limitându-se să arate că orice clădire care nu are scop de locuință este tratată, automat, ca nerezidențială. Clădirea cu destinație mixtă este clădirea folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial. „În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal”, a explicat Mirela Lupu.
În acest caz, focșănenii care se regăsesc în această situație au obligația să depună declarații fiscale pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri până la data de 31 martie 2016.

Cum se recalculează impozitul pentru PFA sau SRL

Recalcularea impozitului, dupa caz, se va face numai dacă se vor depune declarațiile fiscale însoțite de unul din documentele prevăzute de legislația fiscală. Sunt documentele necesare pentru delimitarea suprafețelor și stabilirea impozitului, în funcție de destinația rezidențială sau nerezidențială. Trebuie aduse acte precum contractul de închiriere sau contractul de comodat, în care se precizează suprafața transmisă pentru desfășurarea activității economice; autorizația de construire și/sau de desființare, după caz, privind schimbarea de destinație a clădirii; raportul de evaluare, dacă în acesta sunt evidențiate distinct suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial; documentația cadastrală; orice documente doveditoare, altele decât cele prevăzute anterior sau declarația pe propria răspundere a proprietarului clădirii înregistrată la organul fiscal, în cazul în care nu există documente doveditoare. „Dacă locuința declarată ca sediu social este doar sediu scriptic/ formal  și nu este folosită în scopul obținerii de venituri, nu vă folosește ca loc de întâlnire cu clienții, nu vă deduceți cheltuielile de întreținere, atunci NU veți depune declarația de impozitare majorată. Dacă în schimb folosiți locuința integral/parțial în vederea obținerii de venituri, vă deduceți cheltuielile de întreținere, atunci TREBUIE să mergeți la Direcția de Taxe și  Impozite și să depuneți declarația pe propria răspundere însoțită de unul din documentele menționate anterior”, a adăugat Mirela Lupu.

Expertul contabil Mirela Lupu oferă consultanță gratuită pe bază de programare în fiecare zi de vineri de la începutul lunii. Programările pot fi realizate la tel: 0337.105.889 sau adresa de e-mail mirela@contabilitatefocsani.ro. Sediul este în Focșani, Str. Tinereții nr. 3, ap. 4, parter, iar site-ul www.contabilitatefocsani.ro.

Sursă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2016/01/08/expertul-contabil-mirela-lupu-iti-spune-cum-sa-platesti-taxele-locale-daca-ai-un-pfa-sau-srl-in-locuinta/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *