Expertul contabil Mirela Lupu vă spune dacă trebuie să depuneți declaraţii fiscale până la 25 mai

Mii de vrânceni se pregătesc zilele acestea pentru finalizarea şi depunerea declaraţiilor fiscale despre veniturile obţinute anul trecut. Miercuri, 25 mai, este termenul limită pentru depunerea mai multor declaraţii precum 200, 201, 220, 221, 224, 230.

Expertul contabil Mirela Lupu arată că formularul 200 trebuie depus de persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor (fără arendare), venituri din activități agricole, din silvicultură și piscicultură, câștiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, respectiv câștigul/pierderea din orice alte operațiuni de acest gen în anul 2015.

În cazul formularului 201, acesta trebuie depus de vrâncenii care au realizat, anul trecut, venituri din străinătate din profesii libere,
activități comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, dividende, dobânzi, premii și jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiții, pensii, precum și alte venituri aflate în străinătate. Declarația se depune și de către persoanele fizice care îndeplinesc condițiile de rezidență timp de 3 ani consecutive. Un alt formular care are 25 mai ca termen de depunere trebuie completat de vrâncenii care în anul anterior au realizat pierderi și cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior. Fermierii trebuie să depună formularul 221 cu suprafeţele lucrate şi animalele din gospodării pentru calcularea sumelor de plată. Această declaraţie trebuie depusă de persoanele care au venituri din cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea dar şi din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
De asemenea, persoanele care obțin salarii din străinătate pentru activități în România și persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România trebuie să depună formularul 224.

„Şi nu în ultimul rând, cei care aţi realizat venituri din salarii şi asimilate acestora, nu uitaţi să depuneţi şi formularul 230 privind optiunea dumneavoastră de 2 % din impozitul pe salarii pentru susţinerea unei entităţi non-profit. Persoanele fizice autorizate au opţiunea direcţionării 2 % din impozitul pe venit prin completarea pe verso a formularului 200 a casetei cu informaţiile organizaţiei non-profit“,

precizează expertul contabil Mirela Lupu.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea precizează că vrâncenii care depun formularul 230 şi vor să doneze pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult. Redirecţionarea impozitului este opţiunea exclusivă a contribuabilului.


„Formularul se poate depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, in format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Contribuabilii au posibilitatea de a transmite şi on-line acest formular prin utilizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual“,

au explicat reprezentanţii AJFP Vrancea.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *