Guvernul a scăzut la 5% TVA-ul din turism

O serie de facilități fiscale au fost aprobate de Guvern prin OUG 89/2018 cu aplicare de la 1 noiembrie 2018. Luând în considerare faptul că pentru anul 2018 a fost aprobată o nouă modalitate de alocare a sumelor din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și ținând cont de necesitatea stimulării efectuării plății sumelor reprezentând impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru perioadele anterioare, stabilite prin decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017, prin reglementarea unor noi termene de plată, precum și a unor bonificații pentru plata cu anticipație, s-au impus o serie de modificări ale Codului Fiscal.

Totodată, având în vedere că reducerea cotei de TVA constituie o măsură de natură a spori echitatea, prin îmbunătățirea distribuției veniturilor sau prin faptul că anumite bunuri devin mai accesibile pentru întreaga populație și ținând cont de faptul că reducerea nivelului TVA contribuie totodată la creșterea productivității și, implicit, la creșterea eficienței economice, legiuitorul a  hotărât aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru activități sportive și recreative, servicii de cazare, restaurant și catering, ceea ce constituie o măsură de natură a contribui în mod esențial la reducerea evaziunii fiscale și la crearea unui climat competitiv adecvat în acest domeniu.

          Se dorește prin această măsură atât creșterea gradului de colectare a TVA-ului cât și a celorlalte taxe și impozite generate de creșterea veniturilor.

Printre măsurile de impact se regăsesc:

  • Diminuarea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru:

”- cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională – CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l).”

  • Totodată, se stabilesc termenele de plată pentru acordarea bonificațiilor de 10% persoanelor fizice pentru sumele datorate din impozitul pe venit și contribuții sociale aferente anilor 2014-2017.

Actul normativ poate fi consultat accesând 

          Mirela LUPU

N.R. – Mirela Lupu este expert contabil și consultant fiscal în Focșani. Administrează societatea de contabilitate și expertiză contabilă Consadvice Account SRL. Poate fi contactată la adresa de mail: mirela@contabilitatefocsani.ro

Sursă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2018/10/12/guvernul-a-scazut-la-5-tva-ul-din-turism/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *