Mirela Lupu, economist expert contabil în Focșani, prezintă în ZdV noutăți fiscale de ultimă oră

Economistul expert contabil Mirela Lupu conduce cabinetul de contabilitate Consadvice Account SRL Focșani, Str Tinereții nr. 3 și oferă consultanță fiscală și financiară cu programare la mirela@contabilitatefocsani.ro.
 

Guvernanții noștri sunt într-o bine-meritată vacanță, timp în care au scornit, au semnat prin intermediul secretarilor de stat și au și publicat pe repede înainte o nouă Ordonanță 16/2022 care modifică Codul Fiscal după ce ne-au promis cu ceva timp în urmă că nu vor fi majorări de taxe și impozite prea curând. Modificările aduse nu au fost supuse unor dezbateri reale cu mediul de afaceri mai ales pe fondul unei crize ce ne bate la ușă.

După ce ministrul actual de finanțe Câciu a numit pe vremea când era analist economic   90% din antreprenori babuini se așteaptă ca mediul de afaceri să se conformeze liniștiți la actualele majorări de taxe și impozite. Probabil ca asta suntem în ochiii lor. Un articol din presa centrală relata cum parlamentarii folosesc mașinile de serviciu și în vacanțe timp în care antreprenorilor li se cer mormane de hîrtii pentru justificarea combustibilului utilizat.

Aștept ca mediul de afaceri să ia atitudine față de noile modificări legislative aduse prin organizațiile patronale și profesionale.

Ordonanța se întinde pe multe pagini, se așteaptă o serie de clarificări.

O să trec în revistă un scurt rezumat al modificărilor fiscale:

  • Începând cu data de 01 august 2022:
  • Contractele de muncă part-time vor fi supra-impozitate cu contribuția de asigurări sociale asupra salariului de bază minim brut pe țară.

Excepții:elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani, ucenicii, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, pensionari pentru limită de vârstă (nu și cei cu pensii de serviciu) și persoanele care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

  • Se majorează impozitul pe veniturile din jocurile de noroc
  • Scad facilitățile fiscale în construcții pentru salariile de până la 10000 lei. Valoarea ce depășește acest prag nu va mai beneficia de facilități
  • Scutirea de impozit pe venit pentru sectorul agricol și al producției alimentare nu se mai aplică pentru venituri de până la 30.000 lei, ci până la 10.000 lei, inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu mai beneficiază de facilități fiscale 
  • Se modifică accizele la tutun.

 

  • Începând cu data de 01 ianuarie 2023:
  • Se majorează cota de impozit pe dividende de la 5% la 8%

 

  • Scade plafonul de venituri, de la un milion de euro la 500.000 euro, pentru aplicarea sistemului de impozitare la microîntreprinderi.Condiția cifrei de afaceri este data de cifra de afaceri de la 31.12.2022
  • Sunt introduse și alte condiții pentru ca o societate să poată fi încadrată în categoria plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, astfel:

@ a realizat venituri, altele decâtcele din consultanță și/sau management, înproporție de peste 80% din veniturile totale;

are cel puțin un salariat, cu excepția societății nou-înființate;

@ are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Sunt excluse din sfera aplicării impozitului micro firmele care își desfășoară activitatea în domeniul bancar, asigurări, jocuri de noroc, exploatare zăcăminte naturale și gaze naturale.

  • Cota unica de impozitare a microîntreprinderilorva fi de  1%.
  • Sunt asimilate veniturile din salarii, prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii
  • Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.
  • Cresc substantial contribuțiile persoanelor fizice autorizate în funcție de pragul veniturilor obținute
  • Majorare cota de tva de la 9% la 19 % în cazul băuturilor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate
  • Majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering, precum și pentrua ctivitățile de cazare hotelieră
  • Diminuarea plafonului valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale către persoane fizice, respectiv de la 700.000 lei la 600.000 lei, exclusiv TVA, concomitent cu limitarea aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru achiziția de către orice persoană fizică, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, a unei singure locuințe
 • Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent lei (vechiul plafon era de 50.000 euro), au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.

Mirela Lupu conduce cabinetul de contabilitate Consadvice Account SRL Focșani, Str.Tinereții nr. 3 și oferă consultanță fiscală și financiară cu programare la  mirela@contabilitatefocsani.ro.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *