Modificari fiscale din 2018

Anul 2017 a  fost și încă este    pentru mediul de afaceri   încărcat din punct de vedere fiscal prin majorări de taxe și impozite   de la plata contribuțiilor suplimentare pentru contractele part-time, split TVA-ul și până la creșterea salariului minim brut pe economie  anunțat  de Ministerul Muncii  pentru anul 2018.

 

Urmare a ultimelor declarații ale prim ministrului   în media se vehiculează că aplicarea split TVA-ului este  doar pentru acele societăți care lucrează cu statul,  Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA  este încă în vigoare, încă cu o grămadă de necunoscute.

 

Cum nu erau de ajuns atâtea modificări pe pagina ministerului de finanțe tocmai a fost publicat proiectul de lege de modificare a Codului Fiscal  care va aduce noi reguli fiscale de la 01.01.2018, motiv de bucurie pentru unii, de tristețe pentru alții, dar cu siguranță va simplica sistemul fiscal din România prin reducerea fiscalității.

 

 

ConcomitentMinisterul Muncii anunță modificarea salariului minim pe economie începând de anul viitor de la 1450 cât este în prezent la 1900 lei/lună.  Măsura va conduce atât la creșterea sumelor de bani primite de către zilieri cât și a punctului  de amendă de circulație.

 

Noile modificări ale Codului Fiscal vor influența  atât  societățile comerciale cât și PFA-urile.

 

 

Voi sintetiza câteva din aceste modificări  care, așa cum suntem obișnuiți, nu vor rămâne probabil în forma actual  și în zilele următoare vom asista la o serie de discuții pe această temă.

 

 • Din punct de vedere al impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Conform noilor propuneri plafonul de încadrare a societăților ca microîntreprinderi nu vor mai  fi cele care vor avea cifra de afaceri până în 500 000 euro așa cum este acum ci încadrarea se va face după veniturile totale și anume, acele societăți care la 31.12.2017 au venituri sub 1.000.000 euro vor deveni microîntreprinderi de la 01.01.2018, păstrându-se condiția cotei de 1 % sau 3 % dacă au  sau nu salariați cu normă întreagă.

Conform art 52  (1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită.

 

Atenție!  se vorbește despre venituri totale și nu cifra de afaceri așa cum este în prezent.

 

Se constată că au fost eliminate excepțiile, nu va mai avea importanță dacă societatea are activitate de consultanță, capitalul social majorat  ( la 45000 lei) sau dacă desfășoară activități bancare, jocuri de noroc, asigurări…

 • Din punct de vedere al impozitului pe venit:

 

Proiectul de modificare propune o micșorare a impozitului pe venit de la 16% cât este în prezent  la 10% începând cu 01.01.2018 conf art 64  pentru următoarele categorii de persoane/venituri:  activități independente,  salarii și asimilate salariilor,  cedarea folosinței bunurilor,  investiții,  pensii,  activități agricole, silvicultură și piscicultură, premii, alte surse.

 

Pentru impozitul reținut la sursă în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală  conf art 72 alin 2) acesta va scădea de la 10% la 7% dacă nu există opțiunea de impozit final.

 

Dacă există opțiunea de a se calcula impozitul final conf articolului 73, alineatul (2) atunci acesta  ”se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

 

 

 • Din punct de vedere al impozitului pe salarii se vor modifica deducerile personale acordate salariaților:

 

 1. Potrivit articolul 77, alineatele (2)și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere –1.310 lei.

 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc conform unui  tabel.

 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deducerea personală.

 

Se va majora și plafonul veniturilor realizate de persoanele aflate în întreținere de la 300 lei lunar cât este în prezent conf art 77 alin 3) la  maxim 510 lei de la 01 ianuarie 2018.

 

 • Din punct de vedere al contribuțiilor prin trecerea acestora de la angajator la angajat numărul acestora va scădea la 3:
 • contribuția pentru pensie (CAS) – plătită pentru salariat,
 • contribuția pentru sănătate (CASS) – plătită pentru salariat,
 • contribuția asiguratoare pentru muncă – suportată de angajator

 

 

 • art  138 se va  modifică și va avea următorul cuprins:

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:

 1. a) 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
 2. b) 4 % datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
 3. c) 8 % datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă şi altor condiţii de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.”

 

 • Articolul 155 se modifică și va avea următorul cuprins:

Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România.

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153 alin. (1) lit. a) – d), care nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri lunare, cumulate cel puțin egale cu salariulde bază minim brut pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:

 1. a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 și 671;
 2. b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
 3. c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
 4. d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
 5. e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
 6. f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116 .

(3) Prevederile alin. (1)  și (2) sunt aplicabile şi în cazul în care veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.”

           

 • Art 156 se modifică și va avea următorul cuprins:

”    Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi.”

 

 • Se va adăuga un nou capitol în Codul Fiscal 2201 Contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

 

Noua contribuție  se datorează pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, definite la art. 76, acordate de către contribuabilii prevăzuţi la art. 2201 lit.a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute la art. 2201 lit.b) și va fi de 2,25% aplicat la veniturile brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. În cuprinsul articolului se detaliază toate veniturile la care se aplică noua taxă.

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *