Patru întrebări și tot atâtea răspunsuri despre formularul 600

Modificarea Codului Fiscal, la sfârșitul anului trecut, a adus o obligație nouă pentru persoanele fizice care au avut venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau din alte surse. Toate acestea sunt puse pe drumuri, la începutul anului, pentru a depune formularul 600, în care să precizeze contribuțiila la sănătate și pensie. Expertul contabil Mirela Lupu a făcut o prezentare a noutăților pe care le aduce formularul 600 pentru persoanele cu venituri din activități independente:
Avem o nouă obligație de plată a contribuției la sănătate pentru persoanele fizice care au fost simultan și angajați, care au obținut venituri peste 22800 lei (12 luni x 1900 lei) în anul 2017, da, ați citit bine, 2017 e anul de referință pentru stabilirea sumelor suplimentare de plată!
Regăsiți mai jos un rezumat al formularului 600:

1. Cine are obligația depunerii formularului 600?
Potrivit ANAF, persoanele fizice care în anul fiscal 2017 au obținut venituri din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții (atenție – și DIVIDENTE) sau venituri din alte surse, CAS și CASS se datorează astfel:
– CAS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri lunare din activități independente, cumulate din toate sursele în anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 de lei);
– CASS se datorează doar de către persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiții sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 de lei, pentru anul fiscal 2018). Persoanele fizice care obțin venituri sub plafon nu au obligația depunerii declarației, dar pot opta pentru depunerea acesteia în vederea asigurării în sistemele sociale.
Deci, ai obținut venituri în anul 2017 peste 22800 lei, altele decât veniturile salariale deși ești și salariat, ești bun de plată a contribuției la sănătate în anul 2018 în sumă de 2280 lei plătibil în 4 tranșe egale.

2. Care este termenul de depunere a formularului 600?
Formularul 600 se depune cel târziu până pe data de 31 ianuarie 2018.

3. Cum se depune formularul?
Formularul se poate depune la ghișeele ANAF de care aparțin contribuabilii, precum și prin poștă cu confirmare de primire sau online cu certificate digital sau prin spațiul privat – SPV.

4. Sancțiuni pentru nedepunerea formularului 600.
Cu acest paragraf ar trebui să începem. Având în vedere că în cazul dividentelor formularul anual ( D205) care stabilește suma totală a dividentelor sau din alte surse virate către un contribuabil se depune abia în luna februarie 2018 pentru veniturile obținute în anul 2017 consider că este prematur ca până în data de 31 ianuarie persoanele fizice să se îngrămădească la ghișee.
Codul de procedură fiscală prevede la art 336 alin 3 că „în cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei”.
Articolul 338 prevede că „contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul cod, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.
Înainte să ne îngrămădim la ghișee, să cântărim necesitatea depunerii acestuia! Succes!

Mirela Lupu este expert contabil și consultant fiscal, administrator al societății de contabilitate Consadvice Account SRL. Poate fi contactată la adresa de mail: mirela@contabilitatefocsani.ro

Sursă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2018/01/22/patru-intrebari-si-tot-atatea-raspunsuri-despre-formularul-600/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *