Reguli noi pentru asociații care au nevoie de dividende din firme

Guvernul a modificat regulile pentru asociații firmelor care vor să ridice dividendele societăților la care au investit. Expertul contabil Mirela Lupu ne explică noile reguli care trebuie respectate de contabili după intrarea în vigoare a legii referitoare la repartizarea dividendelor.

O veste bună pentru asociații și administratorii care trebuiau să aștepte 1 an pentru a-și ridica dividendele obținute în anul anterior. Legea nr 163/2018 tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta le dă posibilitatea, începând cu data de 15 iulie 2018, societăților înființate în baza Legii nr. 31/1990, să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar în curs. Conform legii „repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați”. Totodată „repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve în conformitate cu cerințele legale sau statutare, respectiv pe baza situațiilor financiare interimare aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, după caz”. „Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar potrivit alin. (31) trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun în acest scop”, se arată în actul normativ.

Așadar, modificările aduse Legii Contabilității precizează că repartizarea dividendelor anterioară încheierii anului financiar se va face în limita profitului net contabil trimestrial obținut și doar după aprobarea situațiilor financiare interimare. Astfel, ne așteptăm ca în perioada următoare, Ministerul de Finanțe să aprobe și să publice acest formular interimar.

În situația în care, conform situațiilor financiare anuale, se constată că s-au ridicat în cursul anului dividende în sumă mai mare decât profiturile contabile obținute, atunci asociații și/sau administratorii au obligația să restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale sumele necuvenite.

Societățile care vor distribui dividendele trimestrial vor trebui să calculeze, să rețină și să plătească la bugetul de stat o cotă de 5% din valoarea dividendelor acordate conform Codului Fiscal. Legea le va da mai mult de muncă contabililor pentru că aceștia vor trebui să întocmească situații financiare interimare suplimentare.

Mirela Lupu este expert contabil și consultant fiscal și administrator al societății de expertiză contabilă Consadvice Account SRL din Focșani.

Poate fi găsită la adresa de email: mirela@contabilitatefocsani.ro și administrează site-ul www.contabilitatefocsani.ro.

Sursă: https://www.monitoruldevrancea.ro/2018/07/16/reguli-noi-pentru-asociatii-care-au-nevoie-de-dividende-din-firme/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *