In sfarsit, ceea ce era neclar referitor la impozitarea locuintelor devine clar!

Firme si PFA: impozit redus pe sediul social daca nu se deduc cheltuielile. Noul Proiect MFP

Dupa ce intregul sistem de impozitare pentru cladirile cu destinatie mixta parea finalizat, un nou proiect publicat de Ministerul de Finante aduce nenumarate modificari noului Cod fiscal.

Unele dintre cele mai importante modificari se refera la un impozit redus pentru firmele si PFA-urile care isi desfasoara activitatea economica in locuinte (regim mixt). Prin noul proiect se propune ca pentru aceste categorii sa se aplice un impozit redus in cazul in care persoanele amintite nu isi deduc cheltuielile cu utilitatile.

Prin impozit redus intelegem ca nu se va mai aplica majorarea anuntata initial. Prin urmare, impozitul pentru cladiri cu destinatie mixta (atat locuinta, cat si sediu de firma) nu va mai suferi modificari si se va plati in continuare ca impozit pe locuinta (conform noului proiect care nu majoreaza impozitul DACA nu se deduc cheltuielile cu utilitatile).

Propunerea e inclusa in proiect dupa cum urmeaza:

Dupa punctul 46, se introduce un nou punct, pct. 461 cu urmatorul cuprins:

„46^1

(1) In aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 457.

In acest caz, proprietarul va depune declaratia prevazuta la art. 495 lit. a) din Codul fiscal, conform modelului aprobat prin Ordin comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 4087/2069/2015, in care va completa informatiile de la sectiunea IV si nu va completa informatiile de la Sectiunea V – VII, insotita de declaratia pe proprie raspundere a proprietarului sau a persoanei imputernicite, dupa caz, prin care se atesta faptul ca „nici una din cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica”.

(2) Prin sintagma „cheltuieli cu utilitatile” se intelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, gaze naturale, termoficare, apa, canalizare”.

Consiliul National al intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a cerut recentreanalizarea si modificarea noului Cod fiscal in ce priveste procedura de calcul a impozitului pe cladiri, atragand atentia asupra efectelor negative pe care le va avea majorarea impozitului:

– diminuarea numarului de intreprinderi (cel putin 10% din IMM-uri urmand a de se desfiinta ca urmare a cresterii costurilor de functionare);
– reducerea activitatii IMM-urilor si decapitalizarea lor (~30% din IMM-uri urmand a-si diminua activitatea).

Fapt care, preciza CNIPMMR, va genera desfiintarea unui numar de aproximativ 100.000 de locuri de munca, cu diminuarea veniturilor bugetare aferente acestora rezultate din impozitele si contributiile de asigurari obligatorii aferente salariilor noilor angajati, din TVA, taxe si impozite.

Vorbim de o crestere a gradului de impozitare „intre 36,01% si 1942,43% in functie de zona de amplasare a imobilului potrivit noului Cod Fiscal”, conform aceleiasi surse.

Va reamintim ca noul Cod fiscal a instituit procedura calcularii impozitului pe cladiri in functie de destinatie:
– rezidentiale, nerezidentiale sau mixte, cu cote de impozit intre 0,08 % si 0,2% pentru cladirile rezidentiale, fata de cota din anul 2015 de 0,1 %

– nerezidentiale intre 0,2% si 1,3%, raportate la valoarea cladirii rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat:

Situatia actuala, prezentata in Nota de fundamentare a proiectului:

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

1. Potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1/2016, pct. 17 alin. (2) lit. c) si d), in cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, dupa caz, are obligatia sa declare si sa plateasca taxa pe cladiri. Aceasta obligatie este evidentiata si in exemplele de la pct. 19, lit. C si D.

2. In prezent, la art.460 alin.(5) lit.a) din Codul fiscal, se prevede ca pentru stabilirea impozitului pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor juridice, valoarea luata la calculul impozitului pe cladiri, poate fi „ultima valoare inregistrata in evidentele organului fiscal”.

Impozitul pe teren si taxa pe teren

1.in prezent, potrivit pct. 66 alin.(1), taxa pe teren se datoreaza de persoanele fizice sau persoanele juridice care detin dreptul de inchiriere, administrare, folosinta sau concesiune, stabilit in conditiile legii.

2. La pct. 67 alin.2 lit.d) se prevede ca taxa pe teren se plateste la bugetul local lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

3. Pct. 67 alin.(3) la lit. c) si d) prevede ca locatarul depune o declaratie la organul fiscal pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului, iar taxa pe teren se plateste la bugetul local lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare.

4. Pct. 71 mentioneaza ca in aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt deja cuprinsi in baza de date a unitatii administrativ-teritoriale.

5. Pct. 83 stabileste procedura de calcul a impozitului pe teren in cazul terenurilor situate in intravilan inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, precum si a suprafetei de pana la 400 m2 aferenta suprafetelor inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii.

6. La pct. 84 sunt prezentate exemple de calcul privind stabilirea impozitului pe teren amplasat in intravilan.

7. Pct. 92 stabileste procedura referitoare la depunerea declaratiei privind impozitului pe teren in cazul contractelor prin care se acorda dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta asupra unui teren.

2. Schimbari preconizate

IV. Titlul IX „Impozite si taxe locale”

Capitolul II – Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri

1. In conformitate cu modificarile aduse articolului 461 alin. (12) prin Legea nr. 358/2015, in cazul cladirilor proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale care fac obiectul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mici de o luna, obligatia declararii si platii taxei pe cladiri apartine persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta. in acest sens, se modifica prevederile pct. 17 alin. (2) lit. c) si d), precum si exemplele de la lit. C si D ale pct. 19 din Normele metodologice.

2. A fost clarificata, la Norma 38 „ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele fiscale” in sensul ca nu mai este necesar depunerea rapoartelor evaluare in cazul rapoartelor de reevaluare intocmite in intervalul 2013-2014 si inregistrat in situatiile financiare, in perioada 2013-2014, precum si in cazul, persoanelor juridice.pentru cladirile dobandite prin construire in ultimii 3 ani a anului de referinta, valoarea cladirii este cea prevazuta in procesul verbal de receptie finala.

2. Au fost aduse clarificari in ceea ce priveste incadrarea cladirilor proprietatea pesroanelor fizice, care au destintie mixta, referitor la modul de calcul al impozitului, respectiv ca pentru o cladire rezidentiala sau nerezidentiala, dupa caz. In acest sens, se modifica prevederile pct.44 si se completeaza pct.46 cu un nou punct 46^1:

„46^1. (1) in aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art. 457.

in acest caz, proprietarul va depune declaratia prevazuta la art. 495 lit. a) din Codul fiscal, conform modelului aprobat prin Ordin comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 4087/2069/2015, in care va completa informatiile de la sectiunea IV si nu va completa informatiile de la Sectiunea V – VII, insotita de declaratia pe proprie raspundere a proprietarului sau a persoanei imputernicite, dupa caz, prin care se atesta faptul ca „nici una din cheltuielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica „.

(2) Prin sintagma ” cheltuieli cu utilitatile” se intelege: cheltuieli comune aferente imobilului, energia electrica, gaze naturale, termoficare, apa, canalizare.”

Capitolul III – Impozitul pe teren si taxa pe teren

1. Potrivit prevederilor articolului 463 din Legea nr. 358/2015 pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor adminstrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept, taxa pe teren se datoreaza de prima persoana de drept privat care are relatia contractuala cu persoana de drept public.

2. Conform prevederilor articolului 465 alin. (21) in cazul terenurilor situate in intravilan, suprafata de 400 m2 aferenta suprafetelor inregistrate in registrul agricol la alte categorii de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, se impoziteaza o singura data din suprafetele acestor terenuri, evidentiate in ordine descrescatoare.

3. De asemenea, sunt exemplificate si diferite cazuri privind calculul impozitului pe teren pentru terenurile situate in intravilan intr-o unitate administrativ-teritoriala.

4. Corelarea normelor metodologice cu prevederile Codului fiscal in ceea ce priveste contractele de concesiune, inchiriere, dare in administrare sau in folosinta ce se refera la perioade mai mici de o luna.

Articol preluat de pe siteul www.contabilul.ro

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

1 thought on “In sfarsit, ceea ce era neclar referitor la impozitarea locuintelor devine clar!”

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.