Ultimele modificări legislative cu aplicare din ianuarie 2022, explicate de expertul contabil si consultantul fiscal focșănean Mirela Lupu

Expert  contabil și consultant fiscal – Ec. Lupu Mirela conduce cabinetul de contabilitate Consadvice Account SRL Focșani, Str Tinereții nr 3 și oferă consultanță fiscală și financiară cu programare  la  mirela@contabilitatefocsani.ro.

Pentru că niciun final de an nu poate fi liniștit din punct de vedere fiscal, și anul acesta guvernanții au venit cu o serie de modificări legislative cu aplicare din 2022 pe repede înainte, fără consultări cu mediul de afaceri și fără exemplificări, unele articole creând deja confuzie.

Sunt noutăți fiscale în materie de TVA pentru dezvoltatorii imobiliari, crearea unui sistem electronic pentru transportatorii care prestează servicii de transport bunuri pe teritoriul României, activitatățile cu risc crescut inclusiv comercianții de autovehicule vor emite facturi din aplicația E-factura, pensionarii cu venituri de peste 4000 lei se vor taxa suplimentar, valoarea tichetelor cadou se va majora de la 150 la 300 lei/salariat, tichetele de masă și voucherele se vor elibera exclusiv electronic, majorarea salariului brut pentru salariații care au contracte de muncă peste 24 de luni.

Actul normativ OUG 130/2021 a fost adoptat vineri, 17 decembrie, și au numit-o ordonanța trenuleț, ilar dacă ne gândim la viteza cu care circulă trenurile din Romania.

Actul este stufos, voi încerca cât mai sumar să acopăr fiecare modificare cât mai succint, așadar, începând cu 1 ianuarie 2022:

  • Cadourile în bani sau în natură, inclusiv tichetele cadou acordate de angajatori cu ocazia Paștelui, Crăciunului, respectiv cadourile acordate angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sau acordate în beneficiul copiilor minori cu ocazia zilei de 1 iunie, sunt neimpozabile și nu se datorează contribuții sociale, într-un plafon de 300 lei. Tichetele cadou se vor acorda doar salariaților proprii.Se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică în sezonul rece (01 noiembrie din anul curent – 31 martie din anul următor), când livrările se fac către: populație, spitale publice și private, unități de învățământ publice, furnizori de servicii sociale publici și privați, unități de cult.(Articolul XXIV-pct 1)
  • Pensionarii care realizează venituri din pensii peste 4000 lei datorează contribuția la asigurările de sănătate (CASS) (Articolul XXIV – pct 12)
  • Pentru acordarea de tichete cadou cu alte ocazii decât cele enumerate mai sus, se datorează atât impozitul pe venit, cât și asigurări sociale obligatorii (CAS și CASS).
  • Pentru livrarea de locuințe sociale, când suprafața utilă este mai mică de 120 mp, iar prețul este mai mic de 450.000 lei, livrate către persoane fizice, se aplică cota redusă de TVA de 5%,indiferent de numărul de locuințe achiziționate (de la 1 ianuarie 2022). (Articolul XXIV-pct 22)
  • Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru locuințele cu suprafața utilă de maxim 120 mp, dacă valoarea locuinței este cuprinsă în intervalul 450.000 – 700.000 lei, exclusiv TVA, când locuințele sunt livrate către persoane fizice. Această scutire de TVA se aplică pentru o singură locuință vândută către persoane fizice sau familie (de la 1 ianuarie 2022).(Articolul XXIV-pct 23)
  • Se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică în sezonul rece (01 noiembrie din anul curent – 31 martie din anul următor), când livrările se fac către: populație, spitale publice și private, unități de învățământ publice, furnizori de servicii sociale publici și privați, unități de cult.(Articolul XXIV-pct 24)
  • Se înființează Registrul achizițiilor de locuințe vândute cu cota de TVA de 5%, iar notarii publici trebuie să verifice în acest registru că pentru locuințele cu prețul între 450.000 lei și 700.000 lei, se poate efectua o singură achiziție de către aceleași persoane fizice (se va emite un ordin al președintelui  ANAF) (de la 1 ianuarie 2022) (Articolul XXIV-pct 25)
  • Prevederile privind deductibilitatea cheltuielilor cu educația timpurie a copiilor angajaților se suspendă și pe durata anului 2022. Este evident că educația nu reprezintă o prioritate pentru guvern. (Articolul XXVI)
  • Se înființează sistemul national e-Transport pentru monitorizarea transporturilor de bunuri pe teritoriul României. Procedura de aplicare se va stabili în următoarele 30 zile. (Articolul XXVIII)
  • Neplata în termen de 60 de zile de la scadență a impozitelor stopate la sursă va fi considerată infracțiune.  În Anexa la ordonanță sunt enumerate 19 categorii de impozite a căror neplată intră în sfera prezentei infracțiuni (de la 1 martie 2022).(Articolul XXIX-pct 1)
  • Voucherele şi tichetele de masă vor fi emise exclusiv pe suport electronic din 2022 (Articolul XXX – pct 1- pct 9). Cele emise pe suport de hârtie până la data de 31 ianuarie 2022 sunt și rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea. (Articolul XXXI – pct 1)
  • Facturile se vor emite în sistemul RO e-Factura începând cu data de 1 aprilie 2022 de către societățile care comercializează autovehicule cât și de către cei care desfașoară activități cu risc crescut (Articolul XXXVII)
  • Un salariat poate fi ținut cu salariul minim pe economie pentru maxim 24 luni de la momentul încheierii contractului individual de muncă. Prevederile se aplică și pentru salariații care au deja un contract care depășește 24 de luni(Articolul XLVI) .Având în vedere că începând cu anul 2022 crește salariul minim pe economie la 2550 lei nu știm încă cum se va aplica această modificare.
  • Punctul de amendă se va menține la valoarea de 145 lei (Articolul XLIV)
  • În anul 2022, gratuitatea acordată elevilor din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat pentru transportul local rutier și naval se asigură din bugetele locale.(Articolul L)

Mirela Lupu-expert contabil si consultant fiscal

Mail: mirela@contabilitatefocsani.ro

Contact: 0722595776

Sursă: https://www.ziaruldevrancea.ro/special/economic/ultimele-modificari-legislative-cu-aplicare-din-ianuarie-2022-explicate-de-expertul-contabil-si-consultantul-fiscal-focsanean-mirela-lupu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *